Welkom bij Hoogstate
taxateurs o/z en rentmeesters

Hoogstate heeft een ruime ervaring met taxaties naar de regels van het Onteigeningsrecht en is gespecialiseerd in planschadezaken. Daarnaast is Hoogstate actief op het terrein van taxaties en advisering over onroerende zaken met een “bijzonder karakter” (erfpacht, pacht e.d.) en op het terrein van de actieve grondverwerving. De taxateurs van Hoogstate hebben voorts ruime ervaring als voorzitter en lid van driedeskundigencommissies.

Onze expertise

Grondverwerving

Planschade

Onteigening

Bijzondere taxaties
en adviezen

Grond-
exploitatiewet

Erfpacht

WVG

Actualiteiten

17 september 2021

NMR 4%

17 september 2021

Ministerie sluit deal met 6 stoppers voor doortrekken A15

17 september 2021

Huizen in 2 jaar tijd naar verwachting 28% duurder

17 september 2021

Erfpachtcorrectie WOZ

Waarom Hoogstate

Waarom Hoogstate