Welkom bij Hoogstate
taxateurs o/z en rentmeesters

Hoogstate heeft een ruime ervaring met taxaties naar de regels van het Onteigeningsrecht en is gespecialiseerd in planschadezaken. Daarnaast is Hoogstate actief op het terrein van taxaties en advisering over onroerende zaken met een “bijzonder karakter” (erfpacht, pacht e.d.) en op het terrein van de actieve grondverwerving. De taxateurs van Hoogstate hebben voorts ruime ervaring als voorzitter en lid van driedeskundigencommissies.

Onze expertise

Grondverwerving

Planschade

Onteigening

Bijzondere taxaties
en adviezen

Grond-
exploitatiewet

Erfpacht

WVG

Actualiteiten

21 mei 2022

Bijkomend aanbod vergoeden naheffing BTW

21 mei 2022

Mijnbouwschade Groningen; bijzondere omstandigheden

21 mei 2022

Beperking pluimveehouderij, planschade

21 mei 2022

Advies planschade onvoldoende gemotiveerd

Waarom Hoogstate

Waarom Hoogstate