Welkom bij Hoogstate
taxateurs o/z en rentmeesters

Hoogstate heeft een ruime ervaring met taxaties naar de regels van het Onteigeningsrecht en is gespecialiseerd in planschadezaken. Daarnaast is Hoogstate actief op het terrein van taxaties en advisering over onroerende zaken met een “bijzonder karakter” (erfpacht, pacht e.d.) en op het terrein van de actieve grondverwerving. De taxateurs van Hoogstate hebben voorts ruime ervaring als voorzitter en lid van driedeskundigencommissies.

Onze expertise

Grondverwerving

Planschade

Onteigening

Bijzondere taxaties
en adviezen

Grond-
exploitatiewet

Erfpacht

WVG

Actualiteiten

23 juli 2021

Te grote woonoppervlakte in brochure

23 juli 2021

Parkeren al dan niet in strijd met bestemmingsplan

23 juli 2021

Planschade: vervallen mogelijkheid zandwinning

23 juli 2021

Rechtbank wijzigt NMR van 4% naar 3,5%

Waarom Hoogstate

Waarom Hoogstate