Welkom bij Hoogstate
taxateurs o/z en rentmeesters

Hoogstate heeft een ruime ervaring met taxaties naar de regels van het Onteigeningsrecht en is gespecialiseerd in planschadezaken. Daarnaast is Hoogstate actief op het terrein van taxaties en advisering over onroerende zaken met een “bijzonder karakter” (erfpacht, pacht e.d.) en op het terrein van de actieve grondverwerving. De taxateurs van Hoogstate hebben voorts ruime ervaring als voorzitter en lid van driedeskundigencommissies.

Onze expertise

Grondverwerving

Planschade

Onteigening

Bijzondere taxaties
en adviezen

Grond-
exploitatiewet

Erfpacht

WVG

Actualiteiten

27 november 2021

Rentevergoeding bij vertraging door onteigende

27 november 2021

HR: overheid moet gelijke kansen bieden bij uitgifte grond

25 november 2021

“Verzwijgen” referenties voor inbrengwaarde

25 november 2021

A-G inzake huurkapitalisatie bouwmarkt en relatie inkomensschade

Waarom Hoogstate

Waarom Hoogstate