Welkom bij Hoogstate
taxateurs o/z en rentmeesters

Hoogstate heeft een ruime ervaring met taxaties naar de regels van het Onteigeningsrecht en is gespecialiseerd in planschadezaken. Daarnaast is Hoogstate actief op het terrein van taxaties en advisering over onroerende zaken met een “bijzonder karakter” (erfpacht, pacht e.d.) en op het terrein van de actieve grondverwerving. De taxateurs van Hoogstate hebben voorts ruime ervaring als voorzitter en lid van driedeskundigencommissies.

Onze expertise

Grondverwerving

Planschade

Onteigening

Bijzondere taxaties
en adviezen

Grond-
exploitatiewet

Erfpacht

WVG

Actualiteiten

2 december 2022

Uitleg voorkeursrecht van koop

2 december 2022

Causaal verband nadeelcompensatie

2 december 2022

WOZ: proceskostenvergoeding bij niet-NRVT taxateur?

2 december 2022

Daling kantoor- en woningvastgoed

Waarom Hoogstate

Waarom Hoogstate