Welkom bij Hoogstate
taxateurs o/z en rentmeesters

Hoogstate heeft een ruime ervaring met taxaties naar de regels van het Onteigeningsrecht en is gespecialiseerd in planschadezaken. Daarnaast is Hoogstate actief op het terrein van taxaties en advisering over onroerende zaken met een “bijzonder karakter” (erfpacht, pacht e.d.) en op het terrein van de actieve grondverwerving. De taxateurs van Hoogstate hebben voorts ruime ervaring als voorzitter en lid van driedeskundigencommissies.

Onze expertise

Grondverwerving

Planschade

Onteigening

Bijzondere taxaties
en adviezen

Grond-
exploitatiewet

Erfpacht

WVG

Actualiteiten

22 oktober 2021

Beoordeling deskundige: NRVT vs. Hof

22 oktober 2021

Vrije sector huurprijzen weer in de lift

22 oktober 2021

OD door stuktrekken drainage bij aanleg rondweg

22 oktober 2021

Strook grond niet meegeleverd bij woning

Waarom Hoogstate

Waarom Hoogstate