Welkom bij Hoogstate
taxateurs o/z en rentmeesters

Hoogstate heeft een ruime ervaring met taxaties naar de regels van het Onteigeningsrecht en is gespecialiseerd in planschadezaken. Daarnaast is Hoogstate actief op het terrein van taxaties en advisering over onroerende zaken met een “bijzonder karakter” (erfpacht, pacht e.d.) en op het terrein van de actieve grondverwerving. De taxateurs van Hoogstate hebben voorts ruime ervaring als voorzitter en lid van driedeskundigencommissies.

Onze expertise

Grondverwerving

Planschade

Onteigening

Bijzondere taxaties
en adviezen

Grond-
exploitatiewet

Erfpacht

WVG

Actualiteiten

22 september 2023

Onteigening Venlo, kostenmatiging

22 september 2023

Vestiging Wvg intensiever gebruik

22 september 2023

Vaststelling bestemmingsplan met ondergrondse TenneT-kabel

22 september 2023

VSO bindend advies: (nog) geen taak voor overheidsrechter

Waarom Hoogstate

Waarom Hoogstate