Welkom bij Hoogstate
taxateurs o/z en rentmeesters

Hoogstate heeft een ruime ervaring met taxaties naar de regels van het Onteigeningsrecht en is gespecialiseerd in planschadezaken. Daarnaast is Hoogstate actief op het terrein van taxaties en advisering over onroerende zaken met een “bijzonder karakter” (erfpacht, pacht e.d.) en op het terrein van de actieve grondverwerving. De taxateurs van Hoogstate hebben voorts ruime ervaring als voorzitter en lid van driedeskundigencommissies.

Onze expertise

Grondverwerving

Planschade

Onteigening

Bijzondere taxaties
en adviezen

Grond-
exploitatiewet

Erfpacht

WVG

Actualiteiten

26 maart 2023

Voordeelsverrekening met nadeel voorafgaand aan peildatum

26 maart 2023

Diverse aspecten inbrengwaarde

26 maart 2023

Overheidsaansprakelijkheid onjuiste informatie

26 maart 2023

Wvg: schade veroorzakend?

Waarom Hoogstate

Waarom Hoogstate