Welkom bij Hoogstate
taxateurs o/z en rentmeesters

Hoogstate heeft een ruime ervaring met taxaties naar de regels van het Onteigeningsrecht en is gespecialiseerd in planschadezaken. Daarnaast is Hoogstate actief op het terrein van taxaties en advisering over onroerende zaken met een “bijzonder karakter” (erfpacht, pacht e.d.) en op het terrein van de actieve grondverwerving. De taxateurs van Hoogstate hebben voorts ruime ervaring als voorzitter en lid van driedeskundigencommissies.

Onze expertise

Grondverwerving

Planschade

Onteigening

Bijzondere taxaties
en adviezen

Grond-
exploitatiewet

Erfpacht

WVG

Actualiteiten

18 maart 2023

Samenwerkingsovereenkomst en kostenverhaal

18 maart 2023

Bewijslast onjuistheid planschadeadvies bij aanvrager

18 maart 2023

Vergunningvrij bouwen en nieuwe regime

18 maart 2023

Bijkomend aanbod en Didamarrest

Waarom Hoogstate

Waarom Hoogstate