Welkom bij Hoogstate
taxateurs o/z en rentmeesters

Hoogstate heeft een ruime ervaring met taxaties naar de regels van het Onteigeningsrecht en is gespecialiseerd in planschadezaken. Daarnaast is Hoogstate actief op het terrein van taxaties en advisering over onroerende zaken met een “bijzonder karakter” (erfpacht, pacht e.d.) en op het terrein van de actieve grondverwerving. De taxateurs van Hoogstate hebben voorts ruime ervaring als voorzitter en lid van driedeskundigencommissies.

Onze expertise

Grondverwerving

Planschade

Onteigening

Bijzondere taxaties
en adviezen

Grond-
exploitatiewet

Erfpacht

WVG

Actualiteiten

7 augustus 2022

Schadeloosstelling onteigening tbv ziekenhuis Doetinchem

7 augustus 2022

Onteigening Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard

7 augustus 2022

Verkocht voor peildatum

7 augustus 2022

Berekening shadevergoeding

Waarom Hoogstate

Waarom Hoogstate