Aanbeidingsverplichting aan projectontwikkelaar

Verkoop en levering landbouwgrond aan projectontwikkelaar. Daarbij overeengekomen aanbiedingsverplichting verkoper niet verkochte resterende grond. Doorverkoop en doorlevering aan derde. Kettingbeding. Uitleg van in leveringsakte opgenomen verplichtingen in kader aanbiedingsverplichting.

Rechtbank Amsterdam wees vonnis op 02-08/17 met inachtneming van de Haviltex-maatstaf.

Betekenis van de termen “op basis van reconstructie’. Geclaimd was dat dit een onteigeningstaxatie indiceerde. Het Hof geeft echter als uitleg: de gecorrigeerde vervangingswaarde methode, voor zowel de gronden als de opstallen.

Begrip “met kosten”: uitleg Hof: de kosten van overdracht komen voor rekening van koper.

Gerechtshof Amsterdam 18-12/18 (gepubliceerd 06-08/19) inzake Bouwinvest Development (ECLI:NL:GHAMS:2018:4802)

Noot: beide partijen hebben een taxateur aangewezen, die vervolgens René van Hoogmoed als derde aangezocht hebben, om de taxatie opdracht uit te voeren hetgeen inmiddels gebeurd is. Daarbij is onder meer getaxeerd de gecorrigeerde vervangingswaarde van erf en ondergrond.