Aanspraak verpachter op fosfaatrechten

De pachter had zowel met de BV als de eigenaar van de rest van het landgoed een reguliere pachtovereenkomst die allebei in 2019 door ontbinding zijn beëindigd. De BV en de eigenaar maken aanspraak op fosfaatrechten waarbij zij de pachtarealen van beide pachtovereenkomsten optellen om boven het minimum van 15 ha uit te komen. Het hof oordeelt dat het optellen niet gerechtvaardigd is.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-05/22 (ECLI:NL:GHARL:2022:4224)