Advies planschade onvoldoende gemotiveerd

Uit het voorgaande volgt dat de rechtbank ten onrechte tot het oordeel is gekomen dat het college zijn besluitvorming heeft mogen baseren op het advies van Ruimtemeesters van 9 maart 2018.

ABRS 18-05/22 inzake Peel en Maas (ECLI:NL:RVS:2022:1424 en ECLI:NL:RVS:2022:1425)