Agrarische grondprijs licht gestegen in 2020

De agrarische grondprijzen stegen licht in 2020. Verder wisselden meer melkveehouderijen en minder varkenshouderijen van eigenaar. De NVM meldt dat in de publicatie ‘Vastgoedmarkt in beeld 2020’. Dat is de samenvatting van de relevante NVM-jaarcijfers van vakgroep Agrarisch & Landelijk.

De agrarische grondprijzen zijn dit jaar 2,7 procent toegenomen tot gemiddeld 63.600 euro per hectare. Grond blijft een schaars goed in Nederland en de hoge vraag in de markt leidt ondanks de economische tegenslag dit jaar tot prijsstijgingen, constateert de NVM. In het eerste deel van 2020 daalden de grondprijzen. Doordat in het vierde kwartaal de prijzen sterk stegen, is de gemiddelde jaarprijs van 2020 toch hoger dan vorig jaar.

De gemiddelde prijs van akkerbouwland is met 0,8 procent licht gestegen tot 71.200 euro per hectare. Grasland kende een hogere prijsstijging van 3,4 procent. Gemiddeld kostte een hectare grasland in 2020 58.400 euro. De grondprijzen en de ontwikkeling van de prijzen zijn verschillend per landbouwgebied. Ook staan de grondprijzen rondom Natura2000-gebieden door de stikstofcrisis steeds meer onder druk.

Nieuwe Oogst 08-04/21