Begroting schade door middel van schatting

In aanmerking nemend dat [gedaagde] jegens Botelco aansprakelijk is voor de nadelige gevolgen die zij door de brand ondervindt, dient de vernietiging (door brand) van gegevens over de ouderdom van de inventaris en de daardoor ontstane onduidelijkheid over die ouderdom (voornamelijk) voor haar rekening en risico te komen. Een ander standpunt zou afbreuk doen aan het uitgangspunt van volledige schadevergoeding. 4.9. Dit alles geeft de rechtbank aanleiding de vervangingswaarde van de inventaris ten tijde van de brand op 55% van € 104.091,00, oftewel € 57.250,05 te schatten. Na aftrek van het reeds uitgekeerde bedrag van € 11.250,00 resteert een door [gedaagde] te vergoeden schadebedrag voor de inventaris van € 46.000,05. Rechtbank Rotterdam 21-04/21 (ECLI:NL:RBROT:2021:3335)