Berekening directe planschade

De hiervoor weergegeven uitgangspunten en de invulling daarvan leiden tot de volgende berekening van de schadeomvang:

Gekapitaliseerde huurwaarde (oude plan) € 28.738.499,-
Af: transformatiekosten € 3.210.000,-
Af: incentives € 3.003.736,-
Subtotaal € 22.524.763,-
Af: verwervingskosten € 1.473.583,-
Waarde onroerende zaak vóór intreden schade € 21.051.180,-
Af: waarde onroerende zaak na intreden schade € 20.022.000,-
Vermindering van de waarde van de onroerende zaak € 1.029.180,-

 

Rechtbank Midden-Nederland 24-12/19 inzake Amersfoort (ECLI:NL:RBMNE:2019:6109)