Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

3 december 2023

Nadeelcompensatie overstroming landbouwgrond

25 november 2023

Gelijkheidsbeginsel uitgifte bouwkavels

18 november 2023

(Voormalige) agrarische bedrijfswoning: persoonsgebonden overgangsrecht

18 november 2023

Kort geding Didam-arrest

18 november 2023

Grote boom en WOZ-waarde

11 november 2023

Taxatie verhuurd pand: marktconforme of feitelijke huur?

11 november 2023

Voorkeursrecht koop aandeel pand

5 november 2023

Tracébesluit en uitvoerbaarheid

28 oktober 2023

Belangenafweging Natura2000 vs melkveehouder

28 oktober 2023

Ontbinding pachtovereenkomst

22 oktober 2023

ITZA-methode bij WOZ

22 oktober 2023

Voorkeursrecht of koopoptie? Haviltex-criteria

Categorieën

Type