Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

18 juni 2022

Algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend

23 april 2022

Vergoedingsplicht einde opstalrecht

18 maart 2022

Verlenging bestaande erfpacht

30 januari 2022

Erfpacht: waardering bebouwde staat – onvoldoende gemotiveerd

23 januari 2022

Waardering recht van erfpacht (5:87 BW)

23 december 2021

Boetebeding schending voorkeursrecht

4 december 2021

A-G inz. vergoeding bij einde erfpacht/opstalrecht

4 december 2021

Te hoge canon wegens wilsgebrek? (art. 3:44 BW)

25 november 2021

Canonwijzigingsbedingen onredelijk bezwarend

28 oktober 2021

Schadeloosstelling onteigening van gedeelten erfpacht

29 augustus 2021

Objectieve maatstaf bij uitleg erfpachtakte

20 augustus 2021

Nieuw gemeentebeleid omtrent de hoogte van de koopprijs bloot eigendom

Categorieën