Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

8 april 2022

Onrechtmatige trillingshinder

8 januari 2022

Onjuiste oppervlakte, maar geen schade

11 december 2021

Onrechtmatige daad makelaar i.v.m. minder m2

22 oktober 2021

OD door stuktrekken drainage bij aanleg rondweg

20 augustus 2021

Toerekenbare tekortkoming bij levering woning

10 juli 2021

Schadeplicht na weigering exploitatievergunning

3 juli 2021

Schadeplicht gemeente bij beëindiging samenwerking ontwikkelaar?

8 april 2021

Onrechtmatige daad makelaar, onjuiste oppervlakte, benoeming deskundige

6 maart 2020

Aansprakelijk stellen rechtbankdeskundige vanwege onzorgvuldigheid

8 februari 2020

Causaliteit bij onrechtmatige besluitvorming overheid

10 januari 2020

Ruim 19 miljoen schadevergoeding voor Chipshol

15 november 2019

Kansschade

Categorieën