Dalend aanbod en aanhoudende prijsstijgingen

Aan het eind van 2019 stabiliseert het aantal transacties op de markt voor bestaande koopwoningen en groeien de koopprijzen voor bestaande koopwoningen iets minder hard. Het aantal verkochte woningen op de nieuwbouwmarkt zit in de afgelopen twee jaar zelfs in een licht dalende trend. Omdat er geen omslag in deze trends is te verwachten, komt de dynamiek van de Nederlandse woningmarkt verder onder druk te staan. Een geringere doorstroming van huishoudens op de koopwoningmarkt zorgt ook direct voor minder kansen voor instromers.

De achtentwintigste Monitor Koopwoningmarkt over het vierde kwartaal van 2019 wordt donderdag 6 februari 2020 gepresenteerd door het Expertisecentrum Woningwaarde, onderdeel van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

TU Delft 06-02/20