Erfdienstbaarheid van weg / verzwaring

Uitleg akte van vestiging erfdienstbaarheid. Geïntensiveerd gebruik van de weg (voor mede bedrijfsdoeleinden) valt binnen de inhoud van de gevestigde erfdienstbaarheid.

In deze procedure gaat het in de kern om de vraag of het gebruik van de laan voor bedrijfsdoeleinden door [gedaagden], zoals [eisers] menen, een onevenredige verzwaring van de bestaande erfdienstbaarheid van weg oplevert (ten opzichte van gebruik voor enkel woondoeleinde) of, zoals [gedaagden] aanvoeren, in overeenstemming met deze erfdienstbaarheid is. De rechtbank stelt vast dat in de akte van toedeling in algemene bewoordingen en zonder nadere clausuleringen een erfdienstbaarheid van weg ten behoeve van het perceel van [gedaagden] en ten laste van het perceel weiland van [eiser sub 1] is gevestigd om van en naar de [straat] te gaan. De bewoordingen van de akte stellen geen beperkingen aan de wijze van het gebruik van de erfdienstbaarheid. Het standpunt van [eisers] dat de erfdienstbaarheid slechts ziet op gebruik van de woning op het perceel van [gedaagden] kan naar het oordeel van de rechtbank niet als juist worden aanvaard. Voor een dergelijke (beperkte) uitleg van de erfdienstbaarheid van weg biedt de tekst van de akte naar het oordeel van de rechtbank geen steun.

Rechtbank Noord-Nederland 05-10/22 (ECLI:NL:RBNNE:2022:3709)