Frustreren deskundigenonderzoek

Een partij in een civiele procedure is op grond van artikel 198 lid 3 Rv verplicht mee te werken aan een door de rechter gelast deskundigenonderzoek. Wordt aan deze verplichting niet voldaan, dan kan de rechter daaruit de gevolgtrekking maken die hij in de omstandigheden van het gegeven geval geraden acht.

Hof Arnhem-Leeuwarden 17-12/19 (ECLI:NL:GHARL:2019:10821)