Geveltaxatie, door taxateur aangezocht door derde belanghebbende, is onvoldoende

Bovendien heeft hij zijn stelling dat de negatieve prijsontwikkeling 12,6% bedraagt niet met objectieve gegevens onderbouwd. Ook heeft hij, anders dan de SAOZ, de woning van [belanghebbende] niet van binnen gezien, maar enkel volstaan met een geveltaxatie.

ABRS 22-01/20 inzake Beekdaelen (ECLI:NL:RVS:2020:200)

Noot: zie ABRS 18-12/19 inzake Bergen NH (ECLI:NL:RVS:2019:4286). Daar kreeg de gemeentelijke planschade adviseur van aanvrager geen toestemming om de woning intern te bezichtigen. ABRS: “Gelet op het voorgaande heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat de gevolgen van het niet verlenen van medewerking voor de beoordeling van de aanvraag, voor rekening en risico van [appellant] dienen te blijven.”

Maar wat nu als aanvrager de door de derde belanghebbende aangezochte taxateur geen toestemming geeft voor interne bezichtiging? Dan zou het wel erg onevenwichtig zijn als de Afdeling enkel daarin reden ziet die taxatie buiten beschouwing te laten.