Huur gemeentegrond voor exploiteren reclamemast

Gebrek wegens verminderde zichtbaarheid door herplante bomen. Huurprijsvermindering met 25%.

Aangenomen wordt dat vanaf 2018 het huurgenot zodanig wezenlijk is aangetast dat sprake is van een gebrek dat huurprijsvermindering rechtvaardigt. De huurprijsvermindering moet evenredig zijn aan de vermindering van het huurgenot.

De kantonrechter houdt het ervoor dat het huurgenot met betrekking tot de ene rijrichting zijde van de reclamemast voor 50% verminderd is, rekening houdende met periode dat de bomen niet gehele jaar blad dragen.

Dit leidt tot de conclusie dat de huurprijs vanaf 2018 tot en met 2020 wegens 50% zichtvermindering op de zijde in de rijrichting en niet door begroeiing gehinderd zicht op de zijde tegen de rijrichting in per saldo zal worden verminderd met 25%. In zoverre wordt de tegenvordering van Uptown toegewezen.

Rechtbank Noord-Holland 14-10/20 inzake Zaanstad/Uptown (ECLI:NL:RBNHO:2020:8259)