Kamerbrief over tijdlijn Omgevingswet

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Eerste Kamer over de kritieke tijdlijn inzake inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Tweede Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

Rijksoverheid 24-06/22