Kostenvergoeding moet inclusief niet-verrekenbare BTW

Indien de rechter gebruik maakt van de hem in artikel 8:75a Awb gegeven bevoegdheid tot veroordeling van een partij in de proceskosten, brengt de Richtlijn mee dat de vergoeding van taxatiekosten met omzetbelasting wordt verhoogd indien daarom is verzocht en de rechter, zo nodig na onderzoek, kan vaststellen dat de belanghebbende de omzetbelasting niet als voorbelasting in aftrek kan brengen. Aangezien belanghebbende in verzet onweersproken heeft gesteld dat hij de voorbelasting niet in aftrek kan brengen, had de Rechtbank de te vergoeden kosten van het taxatierapport behoren te verhogen met omzetbelasting.

HR 31-01/20 inzake Amsterdam (ECLI:NL:HR:2020:168)