Kritiek op taxatie inbrengwaarde, echter zonder tegentaxatie

VolkerWessels en anderen achten de in het taxatierapport gehanteerde residuele waarde van 35 euro per m2 onredelijk laag, nu de markt weer aan het aantrekken is.

Gelet op de uitspraak van de Afdeling van 31 oktober 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY1740, kan een beroepsgrond die de specifieke deskundigheid van de taxateur raakt in beginsel alleen tot een geslaagd beroep leiden indien dat betoog onderbouwd is met een deskundig tegenadvies waaruit zou blijken dat de in het rapport vervatte taxaties onjuist zijn. Voor dat laatste is onvoldoende dat het tegenadvies uitsluitend andere taxaties tegenover de taxaties stelt die zijn vervat in het aan het exploitatieplan ten grondslag gelegde taxatierapport.

Het betoog dat de residuele waarde van 35 euro per m2 onredelijk laag is, raakt de specifieke deskundigheid van de door de raad geraadpleegde taxateurs. Nu VolkerWessels en anderen geen deskundig tegenrapport hebben ingebracht, faalt het betoog.

ABRS 21-06/17 inzake Weesp (ECLI:NL:RVS:2017:1635).

Noot: om kans te maken de gemeentelijke inbrengwaarde gewijzigd te krijgen zal toch in ieder geval een gedegen contra-taxatie in het geding gebracht moeten worden.

ABRS 12-01/11 inzake Liesveld (LJN: BP0540) TBR 2011, 344 met noot De Groot

“Onder deze omstandigheden, waarbij twijfel aan de bevindingen in het rapport van de deskundige taxateur op enigerlei wijze is gesteld noch gebleken, ziet de Afdeling geen aanleiding voor het oordeel dat de raad het exploitatieplan niet op de in het rapport opgenomen inbrengwaarden mocht baseren. “