Mijnbouwschade Groningen; bijzondere omstandigheden

De Procedure en werkwijze van het IMG (Instituut Mijnbouw Schade), gebaseerd op de Tijdelijke wet Groningen, geeft een schaderegeling voor waardedaling van woningen in het aardbevingsgebied. De keuzes die ten grondslag liggen aan de methode van Atlas worden door de rechtbank, onder verwijzing naar de uitspraak van 1 november 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:4668, voldoende ruimhartig, redelijk en aanvaardbaar geacht.

In de uitspraak van 21 januari 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:162, heeft de rechtbank de wijze van afbakening van het waardedalingsgebied voldoende ruimhartig, redelijk en aanvaardbaar geacht. Daaronder valt het uitgangspunt van het onderzoek van Atlas dat in een postcodegebied waar minder van 20 % van de ingediende fysieke schadeclaims is toegekend, geen sprake van een waardedaling van de woning. Op grond van het onderzoek van Atlas is zelfs een tegenovergesteld prijseffect waargenomen in deze postcodegebieden.

De rechtbank stelt vast dat de voormalig woning van eiser is gelegen in een postcodegebied waar 8,6 % van de fysieke schadeclaims zijn toegekend tot aan de datum van 1 januari 2019. Hiermee is de voormalige woning van eiser gelegen in een gebied waar op grond van de Methode van Atlas de waardedaling is uit te sluiten, omdat het fysieke schadepercentage van 20 % niet is overschreden. Niettemin kunnen bijzondere omstandigheden aanleiding geven voor verweerder om af te wijken van het gevoerde beleid. Hiertoe overweegt de rechtbank het volgende.

Gelet op de algemene aard van de motivering van verweerder kan de rechtbank de vraag niet beantwoorden of de omstandigheden die door eiser zijn aangevoerd bestaande in het niet kunnen verkopen van zijn voormalige woning over een periode van bijna vijf jaren en het met concrete gegevens onderbouwd laten zakken van de verkoopprijs in het geval van eiser een bijzondere omstandigheid is op grond waarvan verweerder in redelijkheid dient af te wijken van het beleid zoals neergelegd in de Procedure en werkwijze. In zoverre kan de motivering in het bestreden besluit het besluit niet dragen. Het besluit berust dan ook niet op een deugdelijke motivering en is daardoor in strijd met het bepaalde in artikel 7:12 van de Awb tot stand gekomen.

Rechtbank Noord-Nederland (bestuursrecht) 09-05/22 (ECLI:NL:RBNNE:2022:1527)