Monddoodclausule nietig

beding in koopovereenkomst onroerende zaak waarin, middels een kettingbeding de rechtsbeschermingsmogelijkheden van koper en zijn rechtsopvolgers worden ontzegd (de monddoodclausule) is nietig, want strijdig met de openbare orde (artikel 3:40 BW).

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 10-03/20 (ECLI:NL:GHSHE:2020:886)