Mondelinge pacht

Voorzieningenrechter veroordeelt gedaagde om een perceel grond ter vrije beschikking te stellen aan eiser. Aannemelijk dat sprake is van mondelinge pachtovereenkomst voor onbepaalde tijd.

[eisende partij] heeft gedurende meerdere jaren maïs en andere gewassen verbouwd op een deel van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente [woonplaats] , sectie [X] , nummer [0001] (hierna: “het perceel”).

2.3.

Tot 8 november 2017 behoorde het perceel in eigendom toe aan mevrouw [mevrouw X] (hierna: “ [mevrouw X] ”).

2.4.

[eisende partij] heeft per bankoverschrijving de volgende bedragen betaald op een bankrekening met IBAN: [rekeningnummer] ten name van [mevrouw X] :

  1. op 24 november 2015 een bedrag van € 500,00 met omschrijving “GENST VERBOUW”;
  2. op 22 november 2016 een bedrag van € 500,00 met omschrijving “GRONDGEBRUIK”;
  • op 22 november 2017 een bedrag van € 500,00 met omschrijving “GERST VERBOUW”.

Rechtbank Gelderland 10-10/18 gepubliceerd 02-01/20 (ECLI:NL:RBGEL:2018:4332)