Nadeelcompensatie Luchthavenbesluit Lelystad

Toekenning nadeelcompensatie Lelystad Airport. In deze uitspraak gaat de rechtbank in op de gehanteerde vergelijkingsmaatstaf, de toename van geluid, de waardering van onbebouwde agrarische gronden, de taxatiemethode, de hoogte van het normaal maatschappelijk risico (nmr) en de hoogte van de toegekende kosten van deskundige bijstand.

Verweerder heeft terecht een vergelijking tussen opvolgende regimes gemaakt. Verweerder heeft de toename van geluid als een zware tot zeer zware schadefactor kunnen aanmerken. Uit de toename van geluidhinder vloeit geen schade vloeit voor agrarische gronden. Verder kan de taxatie van verweerder de rechterlijke toets doorstaan. De motivering van verweerder om een drempel van 5% voor het nmr te hanteren volgt de rechtbank niet en er is zelf in de zaak voorzien door de omvang van het nmr op 3% vast te stellen. Ook stelt de rechtbank de vergoeding voor deskundigenkosten zelf vast, omdat verweerder een te lage vergoeding heeft toegekend.

Rechtbank Midden-Nederland 02-04/20 (ECLI:NL:RBMNE:2020:1427)

Noot: Bij de toekenning van nadeelcompensatie heeft verweerder voor wat betreft de omvang van de schade het advies van de adviescommissie gevolgd, maar is zij in afwijking van dat advies uitgegaan van een grotere aftrek voor het normale maatschappelijke risico van 5%. Rechtbank brengt NMR terug naar 3%.

Taxatie erf/opstallen: voor de ramp € 750.000 en daarna € 600.000, dus € 150.000 waardevermindering. Dat is een relatief hoge waardevermindering van 20%.