Natuurvergunningen Overijssel vernietigd

Provincie Overijssel heeft onterecht natuurvergunnningen aan veehouders afgegeven. De bestuursrechter van rechtbank Overijssel verklaarde woensdag 29 beroepen in de stikstofzaken van Coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB) en Vereniging Leefmilieu (VL) tegen provincie Overijssel gegrond.

Nieuwe Oogst 11-05/22