Nietige opzegging erfpacht ex art. 5:87 lid 2 BW

Opzegging wegens gebruik als hennepkwekerij.

[gedaagde] voert onder meer aan dat de opzegging van de erfpacht door HbR niet aan [naam 2] (hierna: [naam 2] ), één van de hypotheekhouders, is betekend, zodat de opzegging op grond van artikel 5:87 lid 2 BW nietig is.

Nu het erfpachtrecht niet conform artikel 5:87 lid 2 BW is opgezegd, wordt het ervoor gehouden dat de opzegging nietig is. Dat wordt niet anders, doordat het Kadaster de opzegging op 12 oktober 2018 heeft ingeschreven. Het voorgaande betekent dat de primair gevorderde ontruiming wordt afgewezen. De andere verweren van [gedaagde] behoeven daarmee geen bespreking meer.

Rechtbank Rotterdam 06-11/18 (gepubliceerd 27-01/20) inzake Havenbedrijf Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2018:9046)