NMR 3%, gerelateerd aan risico legalisering illegaal terras en aan hoogte schade

Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, zal de Afdeling het normaal maatschappelijk risico op 3% van de waarde van hun woningen stellen. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat het percentage van 2% onvoldoende was gemotiveerd, maar heeft bij de vaststelling van 4% onvoldoende rekening gehouden met de aard en omvang van de schade. In de bijzondere omstandigheid dat het om een zeer ingrijpende planologische ontwikkeling gaat die tot een uitzonderlijk hoge schade heeft geleid, ziet de Afdeling in dit geval aanleiding, alle omstandigheden afwegende, het normaal maatschappelijk risico op 3% van de waarde van de woning vast te stellen.

ABRS 22-01/20 inzake Eijsden-Margraten (ECLI:NL:RVS:2020:214)

Noot: inbreidingslocatie krimp gebied 5% NMR, zie ABRS 22-01/20 inzake Beek (ECLI:NL:RVS:2020:206)