Omgevingsfactoren en huizenprijzen

Huizenprijzen en factoren in de leefomgeving die direct merkbaar zijn hangen nauw met elkaar samen. Het gaat met name om geluidsoverlast en de hoeveelheid groen en water dicht bij een huis. De sterke negatieve verbanden voor geluid vinden we vooral in de lage niveaus (onder 40 dB) en bij hoge niveaus (Boven 65 dB).

CPB 30-05/22