Onteigening reconstructie weg

  • werkelijke waarde gedeelte hobby-erf: getaxeerd als onderdeel van het totale ensemble
  • geen waardevermindering overblijvende, uitgaande van vergoeding van adequate aanpassingskosten overblijvende.
  • hoogte van die aanpassingskosten (inclusief niet-verkenbare BTW) gerelateerd aan de uitgaven die “de maatman” zich zou permitteren.
  • niet als zodanig in gebruik zijnde paardenbak: geen reconstructie
  • vergoeding inwinnen financieel advies over de aanwending schadeloosstelling : € 1500,– incl. BTW
  • sterke matiging kosten juridisch advies, zowel qua uurtarief als qua aantal uren. Advocaat heeft in zeer beperkte mate bijgedragen aan het partijdebat over de schadeloosstelling.

 

Rechtbank Noord-Holland 18-01/23 (ECLI:NL:RBNHO:2023:318)

Noot: René van Hoogmoed was hier één van de rechtbankdeskundigen.