Onteigening voor een zwaaikom + Taakverdeling Kroon en onteigeningsrechter

Vonnis rechtbank Overijssel 04-12/19, gepubliceerd 20-01/20 (ECLI:NL:RBOVE:2019:4952). Dit vonnis is al eerder door Hoogstate op deze website vermeld.

Trefwoorden: schadeloosstelling, vrijkomende bodembestanddelen, wijze van realiseren meerwaarde, kosten winning, uurtarief taxateur-partijdeskundige.

Betoog bij onteigeningsrechter dat de Kroon ten onrechte is uitgegaan van de onherroepelijkheid van het inpassingsplan. Kroon is gebonden aan oordeel Afdeling bestuursrechtspraak. Rechtbank Gelderland 08-01/20, gepubliceerd 23-01/20 (ECLI:NL:RBGEL:2020:157). ook deze uitspraak was, voor wat betreft de werkelijke waarde als potentiele tuingrond, reeds eerder op de website van Hoogstate vermeld.