Onteigenings-KB: logboek onderhandelingen

Reclamanten voeren aan dat in het aan hen verstrekte logboek grondverwerving de data van het onderliggende besluitvormingsproces tot sloop van de woning, de periode 2013-2014 niet zijn opgenomen.

Ad 1.6

Wij kunnen reclamanten niet volgen in hun stelling dat het logboek niet compleet is. Zoals Wij eerder in Ons besluit van 29 januari 2015, nr. 2015000164 (Staatscourant 20 maart 2015, nr. 3997 – onteigening in de gemeente Assen) hebben overwogen geeft het logboek dat door de verzoeker is opgesteld een samenvatting van het onderhandelingsproces, met daarbij een verzameling brieven, en/of e-mails en contactmomenten aangaande het minnelijk overleg. Het is geen vereiste dat in het logboek het onderliggende besluitvormingsproces over de totstandkoming van het tracébesluit wordt opgenomen.

Gelet op het vorenstaande geeft de zienswijze van reclamanten 1 Ons geen aanleiding om het verzoek tot aanwijzing ter onteigening geheel of gedeeltelijk af te wijzen.

Besluit van 16 september 2019,nr. 2019001862