Oude arresten, deel 5: Hoogezand-Sappemeer/Lambeck

Nu het Corona virus het maatschappelijk leven nagenoeg stillegt, is het een goed moment om de invloed van oude(re) arresten op de hedendaagse onteigeningspraktijk te “behandelen”. Wij zijn voornemens om dat ook de komende weken te doen.

Hoogezand-Sappemeer / Lambeck, HR 16-04/04 (ECLI:NL:HR:2004:AO2283) het door de grond zakken van de paardenstal, waaraan enkel eventuele sloopwaarde toekomt.

Lezenswaardig in dat verband: Conclusie A-G 16-06/17 bij arrest (Art. 81 lid 1 RO.)
PHR 16-06/17 inzake Oosterhout (ECLI:NL:PHR:2017:521).

Huidige praktijk: referenties  ruwe bouwgrond waarbij separaat een waarde toegekend wordt aan “waardeloze” opstallen dienen zorgvuldig beoordeeld te worden, want toegekende waarde aan zo’n opstal is mogelijk toe te rekenen aan de ruwe bouwgrondwaarde.

Noot: het arrest Hoogezand-Sappemeer/Lambeck is om meerdere redenen interessant. René van Hoogmoed is goed bekend met de casus, want was door het Hof Leeuwarden (locatie; Den Haag), waarnaar de HR de zaak doorverwezen had, destijds benoemd als een van de deskundigen. .