Oude arresten, deel 6: Van der Spek/Alphen aan den Rijn

Nu het Corona virus het maatschappelijk leven nagenoeg stillegt, is het een goed moment om de invloed van oude(re) arresten op de hedendaagse onteigeningspraktijk te “behandelen”. Wij zijn voornemens om dat ook de komende weken te doen.

Van der Spek / gemeente Alphen aan den Rijn HR 15-02/08 (ECLI:NL:HR:2008:BC0383)

Bij de beantwoording van de vraag of de schadeloosstelling op basis van voortzetting dan wel van liquidatie diende te worden vastgesteld, komt het erop aan of op de peildatum redelijkerwijze kon worden verwacht dat binnen een afzienbare termijn vervangende bedrijfsruimte ter beschikking zou komen.

Vervolg op HR 20-06/03 inz. Van der Spek/Alphen aan de Rijn (ECLI:NL:HR:2003:AH9906)

Huidige praktijk: als er geen passend vervangend vastgoed te koop is dan kun je ook niet op die basis de schade berekenen; dan moet de schadeloosstelling op een andere grondslag (liquidatie bijvoorbeeld) berekend worden. Kan onder omstandigheden vervangende huur zijn in plaats van eigendom.