Oude arresten: Staat/Spierings

Nu het Corona virus het maatschappelijk leven nagenoeg stillegt, is het een goed moment om de invloed van oude(re) arresten op de hedendaagse onteigeningspraktijk te “behandelen”. Wij zijn voornemens om dat ook de komende weken te doen.

Staat/Spierings: omvang vrijkomend kapitaal met als weging economische eenheid

HR 11-03/92, NJ 1993/546

Als er twee economische eenheden onteigend worden en de vervanging bestaat uit één economische eenheid dan geldt niet de gehele werkelijke waarde als vrijkomend kapitaal voor de herinvestering.

Praktijk: woonboerderij met (bij derden op “jaarbasis” in gebruik zijnde) landerijen wordt onteigend. Uitgegaan wordt van reconstructie van de woonboerderij en niet van de landerijen. In de omstandigheden van dit geval is met succes betoogd dat de werkelijke waarde van de landerijen niet heeft te gelden als beschikbaar kapitaal voor de herinvestering woonboerderij.

Let wel: het komt aan op de feitelijke omstandigheden, zo leert ons het arrest HR 05-02/97 inzake Van Doorn/Staat (NJ 1997, 290)