Oude arresten: Staat/Stamsnijder

De hoogte van de rente vrijkomend kapitaal is in de huidige tijd voortdurend een discussiepunt. Zie onder meer rechtbank Gelderland 14-12/16 inzake N18.

Aandachtspunt is aflossen hypotheek, met dus besparing van de hypotheekrente. HR 30-10/1974 inzake Staat/Stamsnijder (NJ 1975, 480).

HR 02-03/94 inzake Van Deelen/Barneveld: in principe uitgaan van aflossen hypothecaire schuld tenzij er omstandigheden zijn waarin dit onredelijk is.