Overdrachtsbelasting niet-woningen in 2021 naar 7%

Het algemene tarief in de overdrachtsbelasting wordt per 1 januari 2021 verhoogd van 6% naar 7%. Het algemene tarief ziet op de overdracht van niet-woningen, zoals bedrijfsgebouwen, bedrijfsruimten, grond die bestemd is voor woningbouw en hotels en pensions. Voor woningen blijft het verlaagde tarief van 2% van toepassing. Het onderscheid tussen woningen en niet-woningen verandert niet. Voor deze tariefsverhoging is geen overgangsregeling getroffen.

Belastingplan 2021