Overgangsrecht bij directe planschade

Bestemming wijzigt van agrarisch in natuur en op basis overgangsrecht mag agrarisch gebruik voortgezet worden.

De Afdeling houdt bij taxatie waardevermindering géén rekening met het overgangsrecht en komt tot waardevermindering door de bestemming agrarisch te vergelijken met die van natuur (zonder overgangsrecht).

ABRS 18-03/20 inzake Zuidplas (ECLI:NL:RVS:2020:793)

Noot: voor indirecte planschade werd al geen rekening gehouden met overgangsrecht want een benadeelde had geen invloed op de duur van dat overgangsrecht waarvan een derde gebruik maakte. Bij directe planschade werd veelal geredeneerd dat de belanghebbende eigenaar zelf in de hand had het overgangsrecht (met wel zekere beperkingen) te laten voortduren. Maar dit is dus niet de aanpak van de Afdeling.

Noot 2: een bekend planschadejurist informeerde bij Hoogstate hoe de werkelijk waarde in een situatie als deze nu getaxeerd wordt ingeval van onteigening voor natuur. De eerst voorliggende vraag is dan of de natuurbestemming op basis van de rechtspraak art. 40 c Onteigeningswet al dan niet geëlimineerd moet worden. In dat geval, maar ook in het geval van niet elimineren (en dat natuurbestemming maar wel met gebruik krachtens overgangsrecht) rijst de vraag in hoeverre er een correctie op de werkelijk waarde mogelijk is op de voet van artikel 40 e (en f) Ow; dat wordt nog een lastige.