Principeakkoord Gasunie en LTO

De organisaties hebben nieuwe afspraken gemaakt over de vergoedingen die landeigenaren en landgebruikers krijgen. Ook zijn er afspraken gemaakt over de voorwaarden en de werkwijze bij het aanleggen van gasleidingen. Het principeakkoord wordt de komende tijd verder in detail uitgewerkt.

‘Boeren en tuinders hebben recht op een nette schade- en meewerkvergoeding op het moment dat er leidingen door hun land worden aangelegd. Met dit principeakkoord spreken we ons vertrouwen in Gasunie uit – niet alleen in de vaststelling van tarieven, maar juist ook in de manier waarop we met elkaar omgaan bij de aanleg van leidingen’, aldus Alfred Jansen, als bestuurder bij LTO Nederland verantwoordelijk voor het leidingendossier.
35 jaar

Nieuw in de afspraken is dat de zakelijk recht overeenkomst voortaan niet meer voor onbepaalde tijd maar voor een periode van 35 jaar geldt.

Nieuwe oogst 09-01/20