Registratie NRVT geen vereiste om taxateur als deskundige aan te merken

Verlaging WOZ-waarde, maar geen vergoeding voor opstellen taxatierapport dat is uitgebracht aan de bezwaarmaker.

De uitspraak op bezwaar vermeldt dienaangaande het volgende:

“U heeft naast uw bezwaarschrift ook een taxatierapport ingediend. Het door u ingediende taxatierapport is kwalitatief onder de maat. Het rapport is niet onafhankelijk opgesteld. Daarnaast beschikt uw taxateur over onvoldoende kwalificaties om een dergelijk rapport op te stellen. Het ingediende rapport komt daarom niet voor vergoeding in aanmerking.”

Gerechtshof oordeelt: op basis van opleiding en ervaring is deskundigheid voldoende aannemelijk gemaakt. Inschrijving als registertaxateur, zoals [de Heffingsambtenaar] dat bepleit, is daarvoor geen vereiste. [Belanghebbende] mocht er dus vanuit gaan dat [B] een relevante bijdrage aan deze procedure zou leveren die voor hem gunstig kon zijn. Dat het taxatierapport kwalitatief onder de maat zou zijn is door [de Heffingsambtenaar] verder niet onderbouwd. De rechtbank heeft dat, marginaal toetsend, zelf ook niet kunnen vaststellen.

Gerechtshof Den haag 15-04/21 inzake Nissewaard (ECLI:NL:GHDHA:2021:754)