Ruim 19 miljoen schadevergoeding voor Chipshol

Chipshol is in 1993 economisch eigenaar geworden van het Groenenbergterrein, dat naast de Aalsmeerbaan van Schiphol ligt. Het terrein had aanvankelijk een agrarische bestemming en kreeg uiteindelijk in september 2002 voor een deel de bestemming ‘bedrijfsdoeleinden’. Chipshol heeft verschillende keren bouwvergunningen aangevraagd voor het Plan Nefkens. LVNL (Luchtverkeersleiding Nederland) heeft in verband met de luchtverkeersveiligheid telkens bezwaren tegen de plannen geuit en heeft die bezwaren ook uitgedragen.

De minister heeft op 19 februari 2003 een bouwverbod afgekondigd voor het Groenenbergterrein. In oktober 2005 heeft LVNL aan de Schiphol Groep geschreven dat de bouwplannen van Chipshol na een geringe aanpassing niet meer tot een verstoring van het Instrument landingssysteem (het ILS) zouden leiden. Het bouwverbod is in juni 2007 opgeheven. Het Groenenbergterrein is met een nieuw plan voor de ontwikkeling van het terrein in oktober 2015 door Chipshol verkocht.

Er zijn vele procedures gevoerd. In de laatste procedure is, tot en met de Hoge Raad, vastgesteld dat LVNL onrechtmatig jegens Chipshol heeft gehandeld door onjuiste mededelingen over de bebouwingsmogelijkheden van het Groenenbergterrein te doen en onvoldoende inzicht te verschaffen in de aard van haar bezwaren tegen de bouwplannen van Chipshol. LVNL is veroordeeld om de daardoor veroorzaakte schade aan Chipshol te vergoeden.
De rechtbank heeft omtrent die schadevergoeding (vertragingsschade) nu uitspraak gedaan.

Vertragingsschade periode 5 januari 2004 tot 15 juni 2007 en van 15 juni 2007 tot 8 augustus 2016.: Voor de eerste periode wordt uitgegaan van een rendement op eigen vermogen vóór belastingen van gemiddeld 8,79% per jaar. Voor de tweede periode bestaat het misgelopen rendement uit de schade die is geleden doordat de verschuldigde schadevergoeding niet onmiddellijk is voldaan. Tezamen is dat een bedrag van ruim 18,5 miljoen euro. Verder wordt Chipshol nog ruim een half miljoen euro aan schadevergoeding toegekend, omdat Chipshol door het bouwverbod voor de onteigende grond voor het N201-tracé een te lage vergoeding heeft gekregen. LVNL wordt tevens in de proceskosten veroordeeld.

Rechtbank Haarlem 08-01/20