Schadevergoeding pachtontbinding

Schadevergoeding pachtontbinding wegens realiseren niet tot landbouw betrekkelijke doeleinden, art. 7:377 BW / pacht laanbomenteelt

  1. schade begroting conform regels onteigeningsrecht
  2. 1% rentvergoeding tussen peildatum (inschrijving vonnis) en datum vaststellen schadeloosstelling onder verwijzing naar Rb Gelderland 19-05/21; ECLI:NL:RBGEL:2021:2634
  3. vergoeding deskundigenkosten art. 50 OW: € 225/uur voor gemachtigde pachter (jurist, niet zijnde advocaat), met beperking aantal uren
  4. geen vergoeding van de eigen uren van de “onteigende” met inachtneming van HR 03-01-2001; ECLI:NL:HR:2001:AA9973

Vonnis 23-11/22 Pachtkamer rechtbank Gelderland (nog) niet gepubliceerd

Noot: Pachtkamer oordeelt (rov. 2.14) dat deskundigen, waaronder René van Hoogmoed als voorzitter, (in deze complexe taxatie) een overtuigend deskundigenbericht hebben overgelegd.

Noot 2: ooit meegemaakt dat eigen uren door de toenmalige rechtbank Almelo wel (voor een deel) vergoed zijn; betreft onteigening van ene gehele boerderij, waarbij de onteigende avond aan avond met collega-boeren onderhandelde over grondruilen om te komen tot een aaneengesloten landbouwareaal voor vestiging vervangend bedrijf.

Noot 3: zie ook rechtbank Amsterdam 12-04/22 inzake havenbedrijf Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2022:7068): ontbinding en ontruiming woonruimte i.v.m. realiseren bestemmingsplan; voor berekening schadevergoeding huurders aangeknoopt bij onteigeningsrecht.