Scheurverbod Natura2000 onrechtmatig?

De rechtbank komt tot de conclusie dat het rechtmatige handelen van de Staat niet heeft geleid tot een last die uitgaat boven het normale ondernemersrisico van [eiseressen] Reeds hierom bestaat geen plicht tot schadevergoeding.

Niet gesteld of gebleken is dat het omzet- en ploegverbod op [eiseressen] zwaarder drukt dan op de referentiegroep. [eiseressen] hebben geen vergelijking gemaakt met de referentiegroep of anderszins cijfermatig inzichtelijk gemaakt waarom op (een of meer van) hen een speciale last drukt ten opzichte van andere landbouwers met blijvend grasland in Natura-2000 gebieden. Aan het vereiste van de speciale last is dus niet voldaan. Ook hierom bestaat geen plicht tot schadevergoeding.

De slotsom is dat de vorderingen zullen worden afgewezen.

Rechtbank De Haag 30-11/22 inzake Staat-LNV (ECLI:NL:RBDHA:2022:12768)