Staat trekt toezegging bouw brug in

In onteigeningsprocedure zegde De Staat de aanleg van een brug toe, maar die toezegging is vervolgens ingetrokken uit kostenoverwegingen.

In geschil is de vraag of de Staat aan een burger een toezegging heeft gedaan en zo ja of de Staat op die toezegging terug mag komen. Het hof sluit aan bij juridische maatstaf van bestuursrechter (ECLI:NL:RVS:2019:1694). De toezegging betreft de aanleg van een brug ten behoeve van een bewoner, waarvan de kosten volgens de Staat 2,5 miljoen zijn. In dit geval heeft de Staat een toezegging gedaan. Gelet op gewijzigde omstandigheden na die toezegging is het belang van de burger op nakoming van die toezegging minder zwaar gaan wegen en weegt het algemeen belang van de Staat bij een doelmatige besteding van overheidsgeld zwaarder.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-03/20 (ECLI:NL:GHARL:2020:2046)

Noot: wat betreft de gewijzigde omstandigheden:

Vervolgens heeft de Staat de bereikbaarheid van de bewoner naar en van zijn woning verbeterd door de overlaat te verhogen naar +2.35 meter NAP. Dat is dezelfde hoogte als de beoogde brug voor zijn woning. Bovendien is aan de bewoner een bedrag betaald voor de aankoop van een gemotoriseerde boot en zijn voor hem aanmeervoorzieningen gerealiseerd.