Stijging prijs bouwkavels: residuele waardering

De gemiddelde prijs van bouwkavels is het afgelopen kwartaal met bijna 10 procent gestegen. Gemeenten spinnen daar flink garen bij, ook die in de voorheen goedkope regio’s.

Uit gegevens van het Kadaster blijkt dat de werkelijke transactieprijzen het afgelopen kwartaal een stijging laten zien van 9,3 procent. In het derde kwartaal bedroeg de grondprijs gemiddeld 496 euro per m², in het vorige kwartaal was dat 453 euro.

De theoretische waarde van bouwgrond, de zogeheten residuele grondwaarde, is volgens berekeningen van Metafoor de afgelopen drie maanden zelfs nog meer gestegen – met 10,7 procent. Op jaarbasis is er zelfs sprake van een stijging van bijna 40 procent. De residuele grondwaarde is wat overblijft wanneer de stichtingskosten worden afgetrokken van de vrij op naam prijs van een (nieuwbouw)woning.

De meeste gemeenten gebruiken deze methode om grondwaarden te berekenen. ‘De bouwkosten stijgen gering – het derde kwartaal slechts met 0,2 procent – in tegenstelling tot de prijzen van nieuwbouwwoningen en daarmee stijgt dus de residuele waarde van woningbouwgrond,’ legt Metafoor-directeur Erik Berkelmans uit. De gemiddelde residuele grondwaarde is inmiddels 656 euro per vierkante meter. Dat is volgens hem goed nieuws voor de gemeenten en hun grondbedrijven.

Binnenlands Bestuur 02-12/20