Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

29 april 2023

Herstelbesluit inbrengwaarde: peildatum en relatie onteigening

12 februari 2023

Eisen aan taxatie inbrengwaarde

5 februari 2023

Verwachtingswaarde na eliminatie

27 januari 2023

Onteigening windturbine

21 oktober 2022

Onteigening natuur Paterswoldsemeer

4 juli 2022

Eliminatie en verwachtingswaarde

12 februari 2022

Conclusie A-G inzake Hedwigepolder

8 januari 2022

Vonnis onteigening Prov. Drenthe gepubliceerd

2 oktober 2020

Schadeloosstelling onteigening eigenaar en huurder: positie eigenaar

25 oktober 2019

Planologische basis taxatie werkelijke waarde

26 juli 2019

Eliminatie Ow – nogmaals

11 juni 2019

Eliminatie: conclusie A-G inzake Perkpolder HR 15-01/16

Categorieën

Type