Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

10 juli 2021

Schadeplicht na weigering exploitatievergunning

20 september 2020

Bestemmingsplan: eis van financiële uitvoerbaarheid contra opstellen van planschaderisicoanalyse

25 mei 2019

Kwalificatie taxateur bij tegemoetkoming planschade

17 maart 2019

Nadeelcompensatie verkeersbesluit: drempel NMR

8 december 2018

Voorzienbaarheid artikel 6.3, aanhef en onder a Wro

30 november 2018

Herziening percentage korting

18 november 2018

Afwaardering landbouwgrond

7 oktober 2018

Drie taxateurs – drie verschillende uitkomsten

22 juli 2018

NMR bij nieuwe bestemming voor natuur

22 juli 2018

Waarde van stal onder overgangsrecht

20 mei 2018

Riskant stilzitten: verwijtbaar geen concrete poging realisatie?

20 mei 2018

Geen passieve risicoaanvaarding

Categorieën

Type