Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

13 augustus 2022

Exploitatieplan Centrum Den Hoorn 2020

2 oktober 2021

Planmaximalisatie: ontheffingsmogelijkheid buiten beschouwing

2 oktober 2021

Hoofdregel: geen betekenis overgangsrecht

11 juni 2021

Uitwerkingsplicht blijft buiten beschouwing bij de planvergelijking, maar niet het bouwverbod

11 juni 2021

Bij planschade blijft verwachtingswaarde buiten beschouwing

23 december 2020

Aanvraag zag niet mede op indirecte schade

8 februari 2020

Goede procesorde planschadeprocedure

29 november 2019

Overgangsrecht directe planschade

7 mei 2017

Regeling fosfaatreductie wordt buiten werking gesteld voor deel melkveehouders

6 april 2017

Groningen: claim van buiten de contourlijn

14 januari 2017

Bedrijfsmatige landbouw artikel 7:312 BW

Categorieën

Type