Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

25 juni 2023

Onredelijke canon bij omzetting recht van erfpacht?

18 juni 2023

Conclusie A-G inzake pacht

12 juni 2023

Oplevering winkelpand: roerende zaken vs. bestanddelen

23 april 2023

Insturen pachtovereenkomst en duur

15 januari 2023

230a-bedrijfsruimte: verlenging ontruimingstermijn

8 januari 2023

Beëindiging huurovereenkomst vernietigd

23 december 2022

Waarde erfpachtrecht na einde erfpacht (art. 5:87 lid 2 BW)

13 november 2022

Ontnemen zonlicht op panelen: OD?

29 september 2022

Opzegging huur bedrijfsruimte ex art. 7:297 BW

23 januari 2022

7:309 BW: huurontbinding – onteigeningsmaatstaf schade

11 december 2021

Onrechtmatige daad makelaar i.v.m. minder m2

11 december 2021

Geen redelijk belang is opheffing erfdienstbaarheid

Categorieën

Type