Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

2 januari 2022

Toezegging aanleg brug in procedure onteigening door Staat

27 maart 2020

Onteigening: vervolg op HR 04-04/03 (ECLI:NL:HR:2003:AF7691)

1 november 2019

Onteigening – onvoldoende onderhandeld art 17? HR wijst dit beroep af met art. 81 lid 1 RO

28 juni 2019

Cassatieberoep (tevergeefs) tegen onteigening met beroep op exploitatieplan

11 juni 2019

Cassatie tegen onteigening, beroep op exploitatieplan. Conclusie A-G

9 maart 2019

Rechtbank wijkt sterk af van deskundigenadvies: Hoge Raad acht vonnis voldoende gemotiveerd

28 december 2018

Datum neerleggen deskundigenrapport onteigeningsprocedure

6 februari 2016

Perikelen rond inschrijving onteigeningsvonnis in Kadaster

13 november 2015

Serieuze poging minnelijke verwerving? (art. 17 OW)

6 juli 2015

Voorbehoud goedkeuring raad, niet-nakoming door B&W?

29 juni 2015

Cassatiezaken elimineren bestemmingsplan

31 januari 2015

Incident tot tussenkomst; art. 3 Ow

Categorieën

Type