Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

4 juni 2023

Taxatie planschade en hogere verkoopprijs

6 juni 2020

Planschade: herstel in natura

20 mei 2018

Flitsprocedure en tijdelijke vergunning voor aanleg van megazonnepark

10 februari 2018

Meest ongunstige invulling planologie

29 december 2017

Belangenafweging bestemmingsplan

8 september 2017

Meest ongunstige invulling planologie

6 juli 2015

WOZ-waarde in beroep door Hof vastgesteld

15 juni 2014

Maximaliseren “tussengelegen” bestemming

Categorieën

Type