Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

28 oktober 2021

Taxatie planschade

10 september 2021

Nadeelcompensatie: schade, NMR en speciale last

10 september 2021

Beoordeling advies rechtbankdeskundige

14 mei 2021

Contra-expertise planschade: geen maximalisatie

4 december 2020

Planschade: twee is niet altijd beter dan één

17 oktober 2020

Nadeelcompensatie: vergoeding deskundigenkosten

29 augustus 2020

Taxatie inbrengwaarde: geen contra-taxatie

23 juni 2017

Kritiek op taxatie inbrengwaarde, echter zonder tegentaxatie

21 november 2014

Artikel 49 WRO contra onteigening

8 september 2013

Contra-expertise bij planschade: het blijft lastig

23 februari 2013

Taxatie planschaderisicoanalyse contra taxatie planschade

Categorieën

Type