Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

21 oktober 2022

NMR 3%

11 maart 2022

NMR 4%

16 april 2021

Inkomensschade bij nog niet aangevangen exploitatie

7 maart 2021

Beperking gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden

12 oktober 2018

Afstandscriterium bij vaststelling normaal maatschappelijk risico

13 mei 2018

Criteria voorzienbaarheid

12 december 2015

Lijn der verwachtingen contra NMR

29 november 2015

Niet in lijn der verwachtingen, dus 2% NMR

29 november 2015

NMR, nogmaals de criteria

7 november 2015

NMR van (in ieder geval) 2,9%

12 september 2015

Planschade of Nadeelcompensatie

Categorieën

Type